Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vážení obyvatelé horního Pihelu, vítáme Vás na  internetových stránkách Osadního výboru (OV) horní Pihel, jejichž prostřednictvím bychom Vás rádi informovali o činnosti OV a aktualitách týkajících se horního Pihelu, Nového Boru a okolí. Dne 30.1.2019 schválilo  Zastupitelstvo města Nový Bor zřízení OV horní Pihel ve složení : Mgr.Daniel Nerad, Pavel Sedlák, Lenka Jirovská.

 

Možnost vzniku osadních nebo místních výborů byla v České republice nově založena Zákonem o obcích 128/2000 Sb. Rozsah jejich působnosti i složení řeší paragrafy 120 a 121.Osadní nebo místní výbor(y) mohou (avšak nemusí) být zřizovány zastupitelstvem obce podle § 120 zákona o obcích. Výbory musí být složené z občanů obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v příslušné části obce. Zastupitelstvo určuje počet členů osadního výboru (podle zákona musí mít nejméně 3 členy) a jmenovitě z jejich řad zvolí předsedu. Osadní výbor je jediným druhem výboru zastupitelstva (§ 117 zákona o obcích), jehož předsedou nemusí být člen zastupitelstva.

 

Osadní nebo místní výbor je oprávněn podle § 121 zákona o obcích

  • předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce a
  • vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyčné části obce nebo které předkládají obecním orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyčné části obce.

 

Předseda výboru má právo na udělení slova v zastupitelstvu obce, pokud o to požádá.Působnost osadního nebo místního výboru se týká pouze samosprávné působnosti obce, nikoliv přenesené působnosti státní správy. Nevztahuje se tedy například k projednávání přestupků.